MiNT-Technologie

Het kunstgras van Royal Grass heeft een zeer natuurlijke uitstraling. Dit komt door de speciale V-vorm vezel. Ook natuurlijke grassprieten hebben zo’n V-vorm. De natuur heeft dit niet voor niets zo geschapen.

Een nieuwe ontwikkeling (2014) is de MiNT-technologie. De afkorting MiNT staat voor “micro nerf technologie”. Over de lengte van de kunstgrasvezel zijn nerven aangebracht. Deze nerven zijn met het blote oog nauwelijks zichtbaar maar hebben wel een bijzondere functie. De nerven breken de weerkaatsing van het licht en hierdoor krijgt het kunstgras een mattere uitstraling. Een nadeel van kunstgras kan zijn dat namelijk nog wel eens blinkt. Op onderstaande tekening is goed te zien wat wij hiermee bedoelen.

mint kunstgras