Kunstgras in publieke werken

Kunstgras in publieke werken komt steeds vaker voor. Het kan hierbij gaan om kunstgras in parken, groenstroken en wijken of industrie terreinen. Het voordeel van kunstgras in publieke werken is uiteraard dat het weinig tot geen onderhoud nodig heeft dus het bespaart direct kosten. Het is daarom ook een milieuvriendelijke oplossing omdat er niet gemaaid hoeft te worden. Zeker in Nederland zijn ze hiermee veel aan het experimenteren. Wij kijken graag naar onze noorderburen wat voor bijzondere publieke werken ze realiseren.

Kunstgras langs fietspaden

Zo viel ons oog op een artikel over kunstgras in publieke werken, in dit geval langs fietspaden. Langs de fietspaden aan Kamperzeedijk (Nederland) liggen sinds enkele maanden kunstgras bermen. Het is een experiment in opdracht van de Provincie Overijssel met als doel de veiligheid van fietsers te verhogen.

Kunstgras in publieke werken maakt veiliger

De randen van paden blijven mooi strak en begaanbaar. En het zicht blijft gegarandeerd. Verder is het voordeel dat fietsers niet gelijk in de zachte berm belanden als ze moeten uitwijken of om andere reden in de berm terecht komen. mochten er tegenliggers tegemoet komen die het hele pad gebruiken. Men kan veilig uitwijken op het kunstgras.

Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. En jaarlijks worden veel fietsers na enkel­voudige fietsongevallen behandeld op de Spoedeisende Hulp. Van de weg afraken en botsen tegen trottoirbanden of ten val komen in de berm is één van ongevalsoorzaken. Daarom is het belangrijk om bermen goed te laten aansluiten op de verharding zonder hoogteverschil en obstakels in de bermen te vermijden, aldus luidt een aanbeveling van het Fietsberaad.

Kunstgras in publieke werken

Bron foto: destentor.nl (merk kunstgras onbekend)

Het gebruik van kunstgras in de openbare werken is overigens niet nieuw. Het wordt elders al toegepast op rotondes en als bekleding voor viaductwanden.